fbpx

Isolering af gulv

Isolering af gulvet udgør ofte en fornuftig økonomisk investering, især når du alligevel planlægger at renovere gulvet. Dette skyldes, at

KATEGORI

LÆSE TID

0 min

Indholdsfortegnelse

Isolering af gulvet udgør ofte en fornuftig økonomisk investering, især når du alligevel planlægger at renovere gulvet. Dette skyldes, at det ikke kun reducerer varmeregningen, men også forbedrer indeklimaet. Brug vores prisberegner til at estimere omkostningerne og læs fire vejledende råd om, hvordan du kan håndtere opgaven. Desuden har du mulighed for at modtage et uforpligtende tilbud fra vores samarbejdspartner.

Er gulvisolering en god investering?

Gulvisolering er en økonomisk fordelagtig løsning, da den ikke blot medfører besparelser på varmeudgifterne, men også bidrager til et forbedret indeklima. Selvom initialinvesteringen kan være betydelig, er det ofte en langsigtet og rentabel investering, idet besparelserne på varmeregningen typisk indhentes inden for få år. Omkostningerne ved gulvisolering varierer mellem 1.300 og 3.000 kr. inklusive moms per kvadratmeter gulv, og prisen afhænger af den valgte isoleringsmetode.

Hvad koster isolering af gulvet?

Prisen for isolering af gulvet varierer betydeligt på grund af forskellige isoleringsmetoder og materialer. Den endelige pris afhænger af dine hjemmets specifikationer og det valgte isoleringsmateriale.

Selvom gulvisolering sjældent kan betegnes som “billig”, bør omkostningerne ses i lyset af fordelene ved et forbedret indeklima og besparelser på varmeudgifterne.

Her er nogle overordnede priser på gulvisolering:

Cirka 1.500- 2.000 kr. pr. kvadratmeter, hvis du skal have brudt gulvet op, lagt ny isolering nedenunder og lagt et nyt gulv på.

Cirka 3.000-4.000 kr. pr. kvadratmeter, hvis du skal have lagt et helt nyt terrændæk under boligen.

Cirka 2.000-2.500 kr. pr. meter, hvis du ønsker isolering af fundamentet og soklen udefra.

Priseksempler på isolering af gulv?

For at danne et mere præcist billede af den endelige pris for gulvisolering, kan det være gavnligt at undersøge nogle konkrete priseksempler. Dette giver dig en bedre forståelse af, hvad omkostningerne vil være i dit specifikke tilfælde.

Priseksempel: Komplet gulvisolering af 100 m2 gulv

 

Priseksempel: Ny terrændæk under 100 m2 gulv

 

Priseksempel: Fundament og sokkel på 60 m isoleres udefra

 

Rockwool Danmark har lavet nedenstående video, som viser, hvordan terrændæk isoleres:

2. Montering af dørkarmen

Som tommelfingerregel burde  gulvet blive isoleret, hvis:

Isolering af gulv

Dette er særlig relevant, hvis det kun er muligt at isolere gulvet ved at fjerne det eksisterende gulv. Hvis der alligevel er planer om at lægge et nyt gulv, giver det mening at overveje isolering samtidig. Dette undgår behovet for at fjerne gulvet i to separate processer.

Hvis du er usikker på, om der allerede er isoleret med mindre end 100 mm, om bygningen stammer fra før 1979, eller om gulvet på anden vis allerede er blevet efterisoleret, kan du følge nedenstående trin:

Er mit gulv isoleret?

Gulvet er normalt tilstrækkeligt isoleret, hvis din bolig er blevet opført efter 1979. Et bygningsreglement fra 1977 indførte isoleringskrav, som trådte i kraft den 1. februar 1979 og skærpede kravene til gulvisolering i nye huse. Derfor kan det generelt siges, at gulvene i huse bygget fra 1979 og fremefter er markant bedre isolerede end dem, der blev opført før 1979.

For huse bygget efter 1979 er der normalt ingen grund til at efterisolere under gulvet. Disse huse opfylder typisk de strenge energikrav i Bygningsreglementet, som var gældende på tidspunktet for opførelsen. Isoleringen under gulvet varierer normalt mellem 100 og 150 mm.

Hvis dit hus derimod er opført før 1979, er der en stor sandsynlighed for, at gulvet ikke er blevet efterisoleret siden dengang. Derfor kan der være overbevisende grunde til at overveje at isolere gulvet.

Hvis du er usikker på byggeåret for din bolig, kan du bruge Tinglysningsbogen ved at følge disse trin:

1. Besøg Tinglysning.dk.
2. Log ind med NemID eller MitID.
3. Indtast adressen på din bolig.
4. I et af dokumenterne tilknyttet boligen bør byggeåret fremgå.

Hvordan kan du se om det er isoleret?

For at afgøre om gulvet allerede er efterisoleret, er en generel retningslinje, at isoleringen under gulvet normalt er tilstrækkelig, hvis isoleringslaget er 300 mm eller mere. Dette svarer til de energikrav, der er specificeret i Bygningsreglementet for 2018.

Efterisolering er sjældent økonomisk fordelagtig, især hvis isoleringslaget allerede er på 100 mm, medmindre du alligevel planlægger at fjerne gulvet.

De fleste boligejere er imidlertid ikke klar over, om deres gulv er efterisoleret, eller hvor meget isolering der findes under gulvet. Du kan udføre denne undersøgelse selv ved at følge disse trin:

1. Besøg enten filarkiv.dk eller weblager.dk.
2. Log ind med NemID eller MitID, hvis du har navne- og adressebeskyttelse.
3. Vælg din kommune i oversigten.
4. Søg efter din adresse og find relevante bygningstegninger, normalt under emnerne “ombygning,” “tilbygning,” “beboelse” osv.

De fleste filer er i pdf-format, og de relevante tegninger kan ofte findes under disse kategorier. Hvis du ikke kan finde tegningerne, kan du tjekke isoleringslaget under gulvet ved at fjerne et gulvbræt. Vælg et bræt langs væggen for at minimere synligheden, og det er lettere at erstatte.

Vær opmærksom på, at ved renovering, udskiftning af gulvet eller etablering af gulvvarme, vil det være et lovkrav at efterisolere gulvet i overensstemmelse med Bygningsreglementet BR18. Dette krav gælder kun for gulve, der ikke allerede opfylder BR18-kravene til gulvisolering.

Hvor meget sparer man årligt ved at isolere gulvet?

Blandt andre tiltag inden for isolering er gulvisolering ikke den mest økonomisk fordelagtige investering. Typisk realiseres besparelser på mellem 3.000 og 7.000 kr. årligt ved at isolere gulvet, mens omkostningerne ved en omfattende gulvrenovering, inklusive gulvisolering, normalt løber mellem 80.000 og 150.000 kr. Gulvisolering har derfor, i sammenligning med alternative isoleringstiltag, en betydelig længere tilbagebetalingstid.

Ikke desto mindre kan gulvisolering være en fornuftig løsning, især hvis der alligevel er planer om en gulvrenovering. I mange tilfælde er det endda påkrævet at isolere gulvet i henhold til Bygningsreglementet BR18, når der gennemføres en renovering af gulvet.

Skal jeg vælge 100 mm, 200 mm eller 300 mm isolering?

Valget mellem 100 mm, 200 mm eller 300 mm isolering til gulvet afhænger af den eksisterende isolering. De aktuelle lovkrav til gulvisolering er på 300 mm i overensstemmelse med Bygningsreglementet BR18. Derfor er det anbefalet at overveje den eksisterende isolering, og hvis denne ikke opfylder minimumskravene, bør du vælge en isoleringstykkelse, der bringer det samlede lag op på 300 mm for at imødekomme de gældende regler.

Hvad påvirker prisen på isolering af gulvet?

Prisen på gulvisolering kan variere afhængigt af flere faktorer. Nogle af de vigtigste påvirkende faktorer inkluderer:

Typen af Gulvisolering:
– Valget af isoleringsmateriale og metode vil påvirke prisen. Forskellige materialer har forskellige omkostninger pr. kvadratmeter, og nogle isoleringsmetoder kan kræve mere arbejdskraft end andre.

Gulvarealet:
– Størrelsen af det område, der skal isoleres, er en afgørende faktor. Jo større gulvarealet er, desto højere vil de samlede omkostninger være.

Landsdel:
– Prisen kan variere baseret på geografisk beliggenhed. Timeprisen på gulvlæggere og de generelle omkostninger ved arbejdskraft kan variere fra region til region.

Arbejdskraftomkostninger
– Gulvisolering kræver professionel installation, og timeprisen for gulvlæggere eller håndværkere kan påvirke den samlede pris. Dette kan variere afhængigt af områdets økonomiske forhold og udbud og efterspørgsel.

Isoleringslagets Tykkelse:
– Prisen kan også afhænge af den ønskede tykkelse af isoleringslaget. Tykkere lag isolering kan øge materialets omkostninger og kræve mere arbejdskraft.

Forberedende Arbejde:
– Omfanget af forberedende arbejde, der kræves, kan påvirke prisen. Hvis der f.eks. er behov for fjernelse af eksisterende gulv eller andre forberedende opgaver, kan dette øge omkostningerne.

Valgfrie Funktioner og Tillæg:
– Hvis der er valgfrie funktioner eller specifikke ønsker, såsom lydisolering eller ekstra termiske egenskaber, kan dette påvirke prisen.

Ved at tage hensyn til disse faktorer kan man få et mere præcist estimat af omkostningerne ved gulvisolering i en specifik situation. Det anbefales altid at indhente tilbud fra flere leverandører for at sammenligne priser og vælge den bedste løsning.

Hvad er en gulvisolering?

Gulvisolering sikrer en betydeligt mere tæt og energieffektiv gulvkonstruktion med adskillige fordele. Primært muliggør isoleringen en mere effektiv bevarelse af varmen i dit hjem, hvilket eliminerer problemet med kolde fødder på grund af et koldt gulv. Udover den forbedrede komfort kan du også realisere besparelser på varmeregningen, hvilket ofte udgør betydelige årlige summer.

Når du beslutter dig for at isolere dit gulv, skal du overveje flere muligheder afhængigt af gulvets underliggende struktur: om det er over en kælder, krybekælder, terrændæk eller i forbindelse med udskiftning af gulvet eller andre arbejder. Isolering af gulvet over en kælder er forholdsvist enkelt, da du blot isolerer loftet i kælderen. Ved tilstedeværelse af krybekælder eller terrændæk kan processen blive mere kompleks. Det samme gælder, hvis du ønsker at isolere en etageadskillelse eller forbedre fundamentets tæthed.

For at sikre den mest hensigtsmæssige tilgang til gulvisolering anbefales det at kontakte en energivejleder eller en byggesagkyndig. Dette kan gøres via dit forsyningsselskab eller ved at søge online. De kan udføre en energimåling af dit hjem for at identificere varmetab og afgøre, om gulvisolering er en økonomisk levedygtig løsning for dig.

Få Tilbud fra en Professionel Gulvisolatør

Det er ikke en opgave, der egner sig til selvbetjening, når det kommer til at isolere gulvet. Dels kræver det i visse tilfælde specialiseret udstyr, og dels er det en opgave, der kræver finesse, især hvis du overvejer at genbruge det eksisterende gulv. Derfor anbefales det stærkt at søge hjælp fra en professionel isolatør til at udføre opgaven.

Som priserne ovenfor antyder, er det ikke en billig affære at investere i gulvisolering. Derfor er det afgørende, at du tager dig tid til at finde en kompetent isolatør, der ikke blot kan levere høj kvalitet, men også tilbyde konkurrencedygtige priser.

For at finde den rette isolatør anbefales det at indhente tilbud fra mindst tre forskellige. Dette kan gøres ved at kontakte dem direkte eller ved at benytte en service som f.eks. 3byggetilbud.dk. Dette er vores samarbejdspartner, der specialiserer sig i at matche opgaver med de rette håndværkere. De samarbejder med et bredt udvalg af dygtige håndværkere, der er kendt for deres evne til at levere høj kvalitet.

Regler om Gulvisolering: Overholdelse af Bygningsreglementet

Bygningsreglementet fastsætter kravene for den nødvendige isolering af gulve og er i overensstemmelse med et EU-direktiv, der sikrer, at bygninger opfylder fælles standarder. Selvom reglerne ændres over tid, behøver du ikke nødvendigvis at omstrukturere din bolig, men når det kommer til isolering af gulvet, skal du naturligvis overholde de gældende regler.

Ifølge reglerne skal gulvisoleringen være mindst 300 mm. Dog kan det i mange tilfælde være økonomisk ufordelagtigt at efterisolere, hvis din eksisterende isolering er på 150 mm – dette kaldes mangel på rentabilitet. I sådanne tilfælde kan du være undtaget fra disse krav, som beskrevet på Primabolig.dk.

Bemærk, at hvis din bolig er en fredet bygning, gælder der forskellige regler. I dette tilfælde anbefales det at kontakte kommunalbestyrelsen for at drøfte eventuelle lempelser af kravene i forhold til Bygningsreglementet.

Regler om Gulvisolering: Overholdelse af Bygningsreglementet

Gulvisolering sikrer en betydeligt mere tæt og energieffektiv gulvkonstruktion med adskillige fordele. Primært muliggør isoleringen en mere effektiv bevarelse af varmen i dit hjem, hvilket eliminerer problemet med kolde fødder på grund af et koldt gulv. Udover den forbedrede komfort kan du også realisere besparelser på varmeregningen, hvilket ofte udgør betydelige årlige summer.

Når du beslutter dig for at isolere dit gulv, skal du overveje flere muligheder afhængigt af gulvets underliggende struktur: om det er over en kælder, krybekælder, terrændæk eller i forbindelse med udskiftning af gulvet eller andre arbejder. Isolering af gulvet over en kælder er forholdsvist enkelt, da du blot isolerer loftet i kælderen. Ved tilstedeværelse af krybekælder eller terrændæk kan processen blive mere kompleks. Det samme gælder, hvis du ønsker at isolere en etageadskillelse eller forbedre fundamentets tæthed.

For at sikre den mest hensigtsmæssige tilgang til gulvisolering anbefales det at kontakte en energivejleder eller en byggesagkyndig. Dette kan gøres via dit forsyningsselskab eller ved at søge online. De kan udføre en energimåling af dit hjem for at identificere varmetab og afgøre, om gulvisolering er en økonomisk levedygtig løsning for dig.

former for isolering af gulv

Der eksisterer flere varianter af gulvisolering, og valget afhænger af den specifikke opbygning af din bolig. I visse tilfælde kan det være muligt at anvende sprøjteisolering ved at indsprøjte isolerende granulat under gulvet. Alternativt kan gulvisolering med plader være den bedste løsning, selvom det kræver, at hele det eksisterende gulv fjernes.

Gulvisoleringsplader kan fremstilles af forskellige materialer, såsom flamingo eller Sundolitt gulvisolering. Gulvisolering med flamingo går ud over blot at øge hjemmets varmeisolering; det tilføjer også stødabsorberende egenskaber, hvilket resulterer i mindre støj fra fodtrin på gulvet. Sundolitt-plader ligner flamingo-plader: De er store, hvide plader, lette og enkle at skære til i den ønskede størrelse.

Isolering af gulv på strøer, krybekælder og mellem sokkelsten

Når du står over for isolering af dit gulv, er metoden afhængig af gulvets konkrete opbygning. Hvis gulvet er konstrueret med strøer oven på et terrændæk eller som en etageadskillelse, kræves der isolering mellem strøerne. Hvis huset derimod hviler på sokkelsten med en krybekælder, skal isoleringen håndteres på en helt anden måde.

For huse med kælder er isolering af gulvet en forholdsvis enkel proces, hvor du blot isolerer loftet i kælderen, hvilket resulterer i en betydelig forbedring af gulvets tæthed på stueetagen.

Har du derimod en krybekælder, åbnes der op for flere valgmuligheder. Du kan overveje at fjerne krybekælderen og etablere et terrændæk, isolere gulvet nedefra krybekælderen eller isolere selve soklen og fundamentet for at forhindre indtrængen af kold luft i krybekælderen. Valget af løsning bør blandt andet tage hensyn til krybekælderens fugtniveau og omfanget af øvrige arbejder, der skal udføres på huset.

Isolering af gulv på 1. sal

Hvis det er gulvet på 1. salen, du ønsker at isolere, afhænger metoden af, om der er tale om en let eller tung adskillelse mellem etagerne. En let adskillelse er lavet af træ, mens en tung adskillelse er lavet af beton. I tilfælde af en let adskillelse i træ kan det i visse tilfælde være muligt at sprøjte isoleringsgranulat ind mellem strøerne.

Hvis dette ikke er muligt, vil du typisk, ligesom med en betonadskillelse, skulle overveje at isolere loftet på stueetagen og gulvet på 1. salen. Denne proces er lidt mere udfordrende end i kælderen, da 1. salen normalt anvendes til beboelse. Derfor kan det have en betydning, hvis der fjernes en del af loftshøjden, hvilket ikke nødvendigvis er afgørende i kælderen.

Isolering af gulv med gulvvarme

Hvis du allerede har gulvvarme, er det normalt ikke relevant at isolere gulvet yderligere. I så fald kan du eventuelt overveje at isolere fundamentet og soklerne. Hvis du planlægger at installere gulvvarme, er det dog en ideel lejlighed til også at efterisolere gulvet, hvilket forstærker varmeeffekten fra gulvet.

Effekten afhænger imidlertid af, om du skal bryde det eksisterende gulv op for at installere gulvvarme, eller om det kan etableres ovenpå det nuværende gulv. Hvis det sidste er tilfældet, er yderligere isolering måske ikke nødvendig. Dog kan det være en overvejelse at bruge gulvvarmeplader som isolering, hvis loftshøjden i rummet tillader det.

Isolering af gulv i uopvarmet skur

Hvis dit skur ikke er isoleret, er der risiko for frostskader i løbet af vinteren, hvilket kan påvirke genstande, der opbevares i skuret. Derfor kan det være en fornuftig idé at isolere gulvet. Det ideelle ville have været at få det gjort, da skuret blev opført.

Isolering af skuret kan udføres ved at lægge et lag perlesten eller ærtesten nederst, efterfulgt af flamingo eller mineraluld, derpå sand eller grus, og til sidst fliser.

Isolering af gulv i udestue

Selvom du typisk ikke bruger din udestue om vinteren og derfor ikke har det samme behov for isolering af gulvet, er det stadig vigtigt at have noget isolering i gulvet. Uden isolering kan der opstå mulighed for, at fugt og svampe trives i din udestue.

Isolering af gulv i kolonihavehus og sommerhus

Ligesom i et almindeligt hus kan det være en fordel at investere i isolering af gulvet i sommerhuset, især hvis du bruger det året rundt. Dette sikrer, at gulvet ikke føles koldt om vinteren. Ligegyldigt om det er nødvendigt at bryde hele gulvet op eller om det er muligt at sprøjte isoleringsgranulat ind, skal beslutningen afvejes i forhold til sommerhusets værdi, da det kan være en omkostningstung investering.

For et kolonihavehus, som typisk ikke bruges om vinteren, er behovet for gulvisolering ikke lige så presserende. Det er dog stadig vigtigt at sikre, at gulvet er tilstrækkeligt isoleret for at forhindre fugt i huset om vinteren.

Bygningsreglementet stiller ikke de samme krav til isolering af sommerhuse og kolonihavehuse som det gør for almindelige boliger.

Konklusion: gør det selv projekt? eller professionel hånsværker?

Isolering af dit hus er en af de bedste investeringer du kan lave. Både i besparelse og værditilføjelse. Kan du klare det selv? Måske men lad nu en fagmand varetage denne opgave. Kontakt os her for en pris 

Martin Breinbjerg

Martin Breinbjerg

CMO - Gulv Master

Trustpilot

Montering af sildeben på Amager

PROJEKT: SILDEBENSGULV Et af vores projekter, som absolut er værd at omtale, er monteringen af et sildebensgulv på Robert Jacobsen Vej på Amager. Jagten på

Læs mere
udvalgte områder

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD I DAG

Har du prøvet vores prisberegner? hvis ikke prøv den her. Ellers Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig inden for 24 timer

Kontakt Informationer

Bestil en gratis opmåling

Fedt du har lyst til, at få en gratis opmåling! Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig snarest.

Kontakt Information
Gulv Master fremviser gulv prøver
Dansende gulv citron
SPECIALT TILBUD TIL NYE KUNDER

15% Off

Udfyld formularen. Få tilsendt et tilbud indenfor 24 timer med 15 % rabat